Aan:
  Rembrandt-Art
  Paramaribostraat 2 A
  2585 GN Den Haag

  info@rembrandt-art.nl

  Ik / wij deel / delen u hierbij mede, dat ik / wij onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten / volgende digitale inhoud / verrichting van de volgende dienst:

  herroep / herroepen.

  Besteld op

  Ontvangen op

  Ordernummer

  Factuurnummer

  Mijn / onze naam

  Mijn / onze adresgegevens

  Mijn / ons e-mailadres

  Handtekening: alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend

  ___________________________

  Eventuele bijlage